Nynäsbageriet AB

Nynäsbageriet AB är ett svenskt industribageri inriktad mot EMV-kunder samt egna varumärken för att förse marknaden med produkter av önskad kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget har sin grund i både Växjöbageriet och Nynäsbageriet. Verksamheterna har funnits i många decennier och grundar sig på långsiktighet, kvalitet och tradition kopplat till utveckling och förnyelse.

Konkursboet från Originalbagarn i Nynäshamn AB köptes upp av Provator under slutet av november 2018. Provator ABs inriktning är att investera i bolag som hamnat i svårigheter men där kärnverksamheten är sund och utvecklingsbar, samt att genomföra kompletteringsförvärv med industriell logik för att skapa starka enheter och värdetillväxt.

 

Kontakt:

Nynäsbageriet AB
Sandtorpsvägen 4
149 45 Nynäshamn
Tel. Växel: 08- 520 175 65
Fax: 08-520 104 60
info@nynasbageriet.se