Rapporter

Den första kvartalsrapporten som kommer publiceras är Q2 2017.


Delårsrapport Q3
2017-01 – 2017-09


Delårsrapport Q2
2017-01 – 2017-06


Rapporten kommer bli presenterad så snart vi kan.
Läs gärna VD-Brevet och årstämman för mer information.