VD Brev April

Kära vänner, Leverantörer, personal, aktieägare, marknaden och andra

 

2018 har börjat i samma höga tempo som inleddes under början av vintern och som pik kommer förvärvet av ett nytt Bageri i Omne på Höga kusten. Vi har valt att kalla vårt nya bageri Originalbagarn Höga Kusten AB.

Till ny Platschef har utsetts AnnBritt Nordin med 30 år i verksamheten och till Produktionschef har utsetts Tobias Johansson med 17 år på Bageriet i Omne.

Tillförordnad COO blir Niklas Lundqvist som lånats ut från säljaren Polarbröd och kommer att på deltid vara ytterst ansvarig för en lyckosam överflyttning.

 

Kompetens och Kapacitet

Med vårt nya Bageri får vi en stärkt samlad kompetens som kommer att få genomslag i hela koncernen genom våra koncerngemensamma ambitioner som drivs av vår COO EvaLotta Norling. Vi får också tillgång till en maskinpark som kompletterar de som redan finns med tre stora tunnelugnar för framställning av Portionsbröd och Förjästa degämnen.

Just Förjästa degämnen blir ett nytt affärsområde för oss och där efterfrågan på marknaden är enorm i tidigare avsaknad på en professionell aktör med stor kapacitet. Nu finns en sån och vi räknar att efter en del investeringar vara i full drift direkt efter semestrarna.

 

Med förvärvet ökar vår totala produktionskapacitet till knappt 600 mkr och är precis den plattform vi behöver för att befästa vår roll som landets ledande EMV-leverantör.

 

Nya kunder och försäljning

Generellt sett har Dagligvaruhandeln haft en trög inledning på året och det gäller även bröd. Ändå har Originalbagarn expanderat men tyvärr inte helt upp till plan. Alla nya avtal och kundprognoser tyder dock på en enastående utveckling under året. Rom byggdes inte på en dag.

Vi har också tecknat ett par nya kundavtal som är väldigt viktiga för oss och som fyllt igen de tomrum vi hade på kartan. Dels är det Norgegruppen som har 1800 butiker och Bergendahls som verkar dels som grossist och dels genom egna butiker som t.ex. City Gross.

Vår Försäljningsdirektör Niklas Tyni lägger stor kraft på att driva etableringsprocesserna med de nya kunder och samtidigt att vi ska växa med de gamla som nu summerar till alla stora Livsmedelskedjor och Grossister.

 

KVALITET – OMTANKE – VÄXTKRAFT är våra nya värdeord som speglar våra relationer till produkter, personal, miljö och alla kontakter, samt förstås till aktiemarknaden