Månad: april 2018

VD Brev April

Kära vänner, Leverantörer, personal, aktieägare, marknaden och andra   2018 har börjat i samma höga tempo som inleddes under början av vintern och som pik kommer förvärvet av ett nytt Bageri i Omne på Höga kusten. Vi har valt att kalla vårt nya bageri Originalbagarn Höga Kusten AB. Till ny Platschef har utsetts AnnBritt Nordin […]