VD Brev Januari 2018

Tillbaka mot framtiden

”Vi har skapat nytänkande i brödbranschen, det står helt klart”

Som nytillträdd VD vill jag gärna göra en tillbakablick och också peka på en del av de utmaningar och möjligheter som står framför oss. Därav rubriken, vi ser tillbaka på vad vi gjort och använder vår kunskap till att skapa den framtid vi eftersträvar.
Vi vill helt enkelt ge en bild av det företag du är ägare i, levererar varor och tjänster till, köper högkvalitativt bröd ifrån och inte minst jobbar i, eller du som följer oss av nån annan orsak.

Originalbagarn bildades med vetskapen att bolaget skulle fylla ett tomrum på den svenska marknaden för förpackat bröd. Efter undersökning av marknaden så insåg vi att de stora kunderna allt mera efterfrågade produkter de själva kunde vara med att påverka. Allt från hur och var produkterna tillverkas till hur produkterna skulle marknadsföras och prissättas.

Detta är en växande trend vi under åren har sett inte bara inom livsmedel utan generellt på marknaden.
Butikskedjorna har direkta mål att de ska bredda sitt sortiment av EMV-produkter, (Egna MärkesVaror). Det kan vara märken som Garant, ICAs Egna, Änglamark, ICA Selection eller COOPs egna.

”Vi ska växa snabbt i en mogen marknad”

Detta medan de stora bagerierna som Pågens, Fazer med bl.a. Skogaholms, och Polarbröd skyddar sina starka varumärken och kan se problem att gå in i en konkurrenssituation mot sig själva.
Med denna kännedom bildades Originalbagarn som ett renodlat EMV-bageri där vi genom en avskalning i företaget skulle förse marknaden med produkter framtagna ur rationell stordrift med högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget hann inte mer än bildas på nationaldagen 2014 till dess att de första kontrakten var skrivna. Vi har sedan dess haft en stark försäljningsutveckling, 2014 omsatte bolaget 19 miljoner kr, under 2015 omsatte vi 40 mkr och utfallet för 2016 blev strax över 80 miljoner kr. men där ingår ett förvärv av Nynäsbageriet. Organiskt var det 0-tillväxt och dessutom försvann tyvärr den goda vanan att tjäna pengar.

”2017 blev ett mellanår”

Det blev en hygglig tillväxt även under 2017 men långt under vår ambitionsnivå. Vi landar på 100 mkr. för helåret efter lite för stort fokus på interna processer, teknisk utveckling och inte minst att göra bolaget börsmässigt. Viktiga områden såklart men tyvärr till priset av fortsatt svag lönsamhet och låg tillväxttakt. Vi har sett flera konkurrenter ta väsentliga positioner och nått stor framgång på vår hemmaplan och det är naturligtvis inte acceptabelt.

”2018 blir en omstart i hela organisationen”

Originalbagarn startade en helt ny trend och en sedan länge stagnerad bransch utsattes för omvälvande förändringar och nya synsätt. Man skulle kunna tala om ett paradigmskifte trots att de stora talen fortfarande kommer från äldre företag som håller fast vid sin ursprungliga affärsmodell. På Originalbagarn måste vi visa rörlighet både i teori och praktik och därför genomför vi stora organisatoriska förändringar för att nå våra ekonomiska mål som är:
• Stark tillväxt
• God lönsamhet
• Stabila kassaflöden

I Praktiken innebär det att vi gör stora förändringar i ledningen och förstärker vår Corporate Governance, vår bolagsstyrning. Vår delvis förnyade styrelse har stort fokus på lönsamhet och vår unika affärsmodell men också på aktieägarvärde och att infria våra ägares förväntningar på notering och handel i aktien. Ett uttalat huvudmål för 2018.

Vi har en bra grund i alla våra stora kunder. Idag har vi affärer löpande eller på gång med alla stora Livsmedelskedjor och grossister. Med det som bas ska vi växa genom att få in fler produkter hos varje kund, att vara en förebild inom ekologisk produktion och nyskapande i en föränderlig värld. Vi summerar det till:
• Bättre service
• Bättre produktutveckling
• Starkare relationer

Lika viktiga är våra mjuka värden och ambitioner. Originalbagarn ska vara en bra arbetsgivare trots att mycket arbete utförs i påfrestande miljö, under stress och hög värme. Vi ska, inom ramen för vår förmåga, arbeta för att ha så liten påverkan på vår yttre miljö som möjligt. Det gäller allt från val av transportbolag till miljövänliga energikällor och val av råvaror och förpackningar. Kommunikation med vår omvärld är också ett fokusområde. Vi ska förbättra vår rapportering till Marknaden men också internt för att få alla att arbeta mot samma mål.
För 2018 kan vi summera våra mjuka mål som:
• Bättre kommunikation
• Bättre arbetsmiljö
• Minskad påverkan på vår yttre miljö
• Skapa aktieägarvärde genom notering

”Bröd är svensk basmat – alla har en relation till bröd”

Marknaden för färska bageriprodukter omfattar över 8 miljarder och består av de stora industribagerierna tillsammans med lokala leveransbagerier som kör ut bröd till butikerna, sköter hyllorna och tar osålt bröd i retur. De större butikerna som ICA Maxi och Citygross har butiksbakade produkter från grund. Ofta produkter av hög kvalitet. Mindre butiker brukar kunna erbjuda Bake Off produkter, där inköpta frysta degämnen färdigställs i butiken.

Idag är Originalbagarn det enda fristående bageriet i Sverige med tillräcklig kapacitet att kunna möta en större efterfrågan på ett heltäckande sortiment. Efterfrågan finns idag och vi har lyckats att slå in oss i de flesta butiks- och grossistkedjor i Sverige. EMV-marknaden för bröd är idag på 5-10 % av den totala EMV-marknaden i Sverige, vi vill driva den utvecklingen till att nå 20-25% med hjälp av nya innovativa idéer och en erfaren stab.

Originalbagarn är certifierad för Ekologisk- och KRAV-märkt produktion med 10 Ekologiska och två KRAV-märkta produkter för att möta marknadens växande krav. Här siktar vi på att baka motsvarigheter till de vanligaste, mest populära bröden till bra priser och högsta kvalitet. En vanlig frukostlimpa fast Ekologisk till samma pris som konkurrenternas vanliga bröd är en målsättning vi uppnår.

Originalbagarn säljer fritt kaj från våra anläggningar i Växjö och Nynäshamn men vi använder vår erfarenhet och kontaktyta till att lösa kundernas logistikproblem. Vi talar om skrymmande produkter med lågt värde per pall. En inte helt enkel kombination.

”2018 ska bli Originalbagarns år”

Vad vi ser är att alla stora kunder, både nya och befintliga vill träffa oss och ta del av vårt erbjudande och att vi sakta men säkert kommer allt närmre internationella siffror i andel av marknaden. Fullt utbyggt bör EMV-marknaden vara
minst 2 miljarder. Originalbagarn kan med nuvarande produktionsresurser baka för 400 miljoner kronor per år och har för avsikt att växa ytterligare genom förvärv. Våren 2016 genomfördes bolagets första förvärv med Nynäsbageriet. Ett förvärv helt i linje med företagets tankar för framtiden, att växa både organiskt och genom förvärv. Vad vi hade märkt var att vi som de enda stora EMV-bagerierna slogs på samma marknad, delvis med priset som vapen. Nu lägger vi stort arbete på att normalisera prisbilden och därmed öka lönsamheten.

Enligt plan är vi nu en koncern som omsätter 100 miljoner kr under 2017.

”Likviditeten är en nyckel till framgång”

”Det är dyrt att vara fattig” brukar man säga och Originalbagarn har i strävan efter långsiktig lönsamhet genomfört likviditetskrävande projekt som på kort sikt skapar stor ansträngning på kassan. Nu slår vi av på takten i våra långsiktiga ambitioner och genomför istället ett likviditetsstärkande program under ledning av vår nye CFO Magnus Norbäck. Det är en klassisk gammaldags hemläxa att rätta munnen efter matsäcken. Receptet att minska kostnader, minska kapitalbindning och öka lönsamheten låter enkelt och det är det. Men det fordrar konsekvens och hårt arbete och inte minst genomförandekraft i hela organisationen. Det är också en av anledningen till våra omfattande organisationsförändringar. Vi kan inte låta någon väg ligga oprövad, vi måste lyfta på varje sten och utan heliga kor göra de förändringar som krävs.

”Delvis ny styrelse och starkare ledning ger oss större handlingskraft”

Vi ser idag en mycket mer aktiv och engagerad styrelse med många viktiga kompetenser inom t.ex. Juridik, Finansiering, Affärsmannaskap och inte minst börsens och ägarnas krav. Ledningen är förstärkt med en dedikerad CFO, ny platschef i Nynäshamn, Ny försäljnings- och marknadsdirektör och en assisterande COO som också ansvarar centralt för de viktiga områdena Kvalitet- och miljö. Administrationen samlas på HK i Stockholm.

”Vi ska också ta vara på kraften hos våra ägare”

Vi vill ha en aktiv ägarkrets som deltar i vår spännande resa och som ser vår roll både som vanlig bagare och som
förändrare av en många gånger stagnerad bransch.
• Vi vill kunna effektivisera produktionen.
• Vi vill också ha beredskap att kunna förvärva eller bygga ut ytterligare produktionskapacitet. Det finns många och stora affärer att hämta hem.
• Dessutom söker vi den stimulans det innebär att ha ägare som är intresserade och ställer frågor och som ytterligare driver oss att ligga i framkant som ett av Sveriges mest innovativa företag i en mogen bransch.

Fram tills vi noteras kommer du att kunna följa vårt bolag genom hemsidan www.originalbagarn.se och på MyNewsdesk där VD-brev och information till Marknaden publiceras.

 

Som jag sa här ovan ”2018 ska bli Originalbagarns år” och du är välkommen med på resan

 

Stockholm/Växjö/Nynäshamn januari 2018
Rolf Hagen Norling,
VD/CEO