VD Brev Oktober 2017

Information från Originalbagarn

VD Informerar

Största fördelen med en relativt kall och dålig sommar är kanske att det är lättare att jobba hårt. På Originalbagarn har vi haft mer att göra än någonsin tidigare och personalen har gjort kämpainsatser, för att inte säga hjälteinsatser för att kunna hinna med och leverera.

Nya ordrar krävde investeringar

Vår enorma ugn på Linje 41 är en pjäs som är över 30 meter lång och som nu producerar upp till 2 000 bröd per timme

 Våra kunder köper i stort sett genomgående mer än de prognoser de lämnat. Därtill kommer att vi får in nya produkter på våra befintliga kunder. Och som om inte det räckte så har vi också ökat kundbasen med ett antal mindre och ett par väldigt stora kunder.

För att klara beläggningen på vår största ugn i Växjö, som vi kallar ”Linje 41”, och där vi bakar Formbröd i långa serier har vi behövt göra två investeringar.

Dels en ny och stabilare matta som formarna åker på. Detta för att kunna öka farten, eller produktiviteten om ni så vill.

Det har vi också lyckats med mellan 20-40 % beroende på produkt

Den nya matten på Linje 41 tål både högre fart och tyngre belastning. En viktig del i effektivitets-arbetet.

Dels med att köpa fler formar i flera olika storlekar för att kunna ha formar att fylla på med när det gått ett varv. Den högre hastigheten gör att det är fler formar i omlopp helt enkelt.

De sista nya formarna kom lätt försenade sista veckan i September.

En rad åtgärder

I och med att vi beslutat avvakta med noteringen har det blivit mer tid för det vi egentligen ska jobba med. Producera bröd med så hög kvalitet och så kostnadseffektivt som våra kunder kräver men också med sån lönsamhet som våra ägare har förväntningar på.

Vi har initierat en rad åtgärder förutom de två som jag redan nämnt. Det innebär prisrevidering mot kunder och leverantörer. Det innebär också effektivare bemanning ute på golvet. Rätt person på rätt plats och i rätt tid.

Totalt ger åtgärderna en resultatförbättring på över 9 mkr på årsbasis med fullt genomslag från 1:a Oktober

Välkommen Niklas Tyni

Efter att ha gått dubbelt med sin företrädare kör nu Niklas Tyni försäljningsarbetet efter egen pipa. Det har inneburit stora förändringar i vårt sätt att arbeta. Det ställer större krav på organisationen eftersom han involverar hela styrkan för att optimera servicen till våra kunder.

Resultatet har inte låtit vänta på sig och orderböckerna sväller med både större och fler affärer.

Till stöd för sitt arbete har Niklas alla de rutiner, code of conducts, certifieringar och den produktutveckling som Originalbagarn lagt bakom sig och som numera är en del av vår vardag.

Får företag i livsmedelsbranschen av vår storlek har ett så genomarbetat system för Corporate Governance.

Lönsamheten

Att hela vår lilla trimmade ledning ägnade ett år till att göra bolaget klart för notering har tärt på alla andra funktioner. Vi går in mot årets slutspurt med ett rejält minus men i ljuset av åtgärdsprogrammet ska vi hämta igen en hel del om än inte allt.

För nästa år ser vi ljust både på lönsamhet och kassaflöde.

Det kommer mer

I takt med att bläck kommer på papper och vi får kunderna tillåtelse har vi fantastiska nyheter att presentera framöver. Följ oss på Hemsidan www.originalbagarn.se eller på www.mynewsdesk.se så kommer du att få alla de nyheter som vi får publicera. Ofta vill ju kunderna inte avslöja vem som bakar deras varumärken och då håller tyst eller använder omskrivningar.

Alltid kunden i centrum.

 

Vi har en ovanligt positiv och spännande tid framför och därför är det extra roligt att få säga:

 

Välkommen till bords!

Magnus Norbäck

VD/Koncernchef

 

Ps. Som en del av vårt miljöarbete har Styrelsen beslutat att så mycket material som möjligt bara ska publiceras digitalt.

Vänligen skriv inte ut detta läs gärna på skärmen. Ds.