VD Brev Juli 2017

Information från Originalbagarn

Styrelsen informerar

Den delvis nya styrelse som valdes vid Ordinarie Årsstämma hade sitt första egentliga möte den 21:a Juni. Där togs beslut av en enig styrelse att avvakta med notering på NGM till ett senare tillfälle som ännu inte är tidsbestämt. För att ändå tillgodose behovet av likviditet i aktien förs samtal med Pepins Group AB om handel på Alternativa Listan med start till hösten. Pepins är ett värdepappersbolag som bl.a. arrangerar handel i onoterade aktier och står under tillsyn av Finansinspektionen.

 

Bakgrund

Bolagets ledning har haft fokus på att ställa bolaget i ordning för marknadsnotering på NGM Nordic MTF. NGMs krav som ställdes inför notering med bland annat upprättande och implementering av rutiner och policys som ska överensstämma med ett noterat bolag samt äganderelaterande åtgärder som den vinterns emission löstes gör att bolaget nu uppfyller alla dessa krav.

Men under tiden arbetet har pågått med noteringsförberedelserna så upplever styrelsen att IPO-klimatet har förändrats och att det allmänna börsklimatet inte förväntas vara gynnsamt vid en snar notering. Vår uppfattning är att aktien kommer bli bättre mottagen vid ett bättre IPO-klimat där bolaget även har fått tid till att visa stabila vinster. Ambitionen är att de som köpt aktier i bolaget ska kunna se en värdeökning på sitt innehav och att bolaget ska kunna ta in pengar till en bra värdering.

Styrelsen vill alltså att Bolaget ska få chansen att visa goda vinster genom de vidtagna åtgärdsprogram som ledningen nu arbetar med och att intresset och värdet därmed ska öka för aktien och därför avvakta noteringen hos NGM.

Ändå vill man att de som, av olika skäl, vill handla i aktien ska få den möjligheten och då tänker styrelsen att handel ska kunna ske på Alternativa Listan.

Så här går det till

På Alternativa sätts priset per aktie genom en värdering av ett oberoende Marknadsråd sedan öppnas böckerna för handel kontinuerligt under vissa perioder och aktierna byter ägare till det pris som Marknadsrådet bestämt.

Det tryggar ett stabilt pris för aktieägarna och det ger Bolaget arbetsro utan att behöva snegla efter ”easy fix” för att hålla en attraktiv kurs.

Enkel registrering och lättillgänglig information

Man kan handla direkt på Alternativa Listan eller via de flesta banker och mäklarfirmor. Vill man handla direkt måste man registrera sig som kund hos Pepins. Registreringen är kostnadsfri och sker enkelt via hemsidan www.alternativa.se . Som registrerad kund får man löpande information från bolagen som handlas på Alternativa Listan.

Från Euroclear till ditt konto

Aktieboken ligger för registrering hos Euroclear, vilka har inkommit till bolaget för en komplettering som för närvarande handläggs. Därefter borde registreringen gå snabbt och ni ska då kunna se ert innehav i era aktiedepåer.

På hemsidan finns information

Inför handelsstarten på Alternativa Listan planerar Originalbagarn att publicera ett informationsmemorandum som du vid samband med att bolaget noteras på Alternativa kan hitta på Bolagets hemsida www.originalbagarn.se

Där kan du läsa aktuell uppdatering av läget i bolaget och också en sammanställning av finansiell information.

Där ger också bolaget sin syn på omvärlden och varför Originalbagarn skiljer sig från sina konkurrenter.

Stockholm den 14 juli 2017

Styrelsen för Originalbagarn AB

 

VD:s Kommentar

Enligt vår Forecast 1 för 2017 kommer vi trots en svag start att kunna gå ur året med ett positivt resultat och vi hoppas när det blir dags för Forecast 2 kunna bekräfta det i siffror.

Vi har vidtagit ett omfattande åtgärdsprogram som innehåller lönsamhetsbefrämjande aktiviteter.

  • Prishöjningar

Vi strävar alltid efter att våra kunder ska få det bästa priset och kunna erbjuda marknaden kvalitetsprodukter till bra priser med goda marginaler. Ändå finns det utrymme för en del prishöjningar som kontinuerligt genomförs under sommaren

  • Nytt systemstöd

Vi har implementerat ett nytt systemstöd som ger bättre kontroll över produktionen och förenklar produktions- och personalplanering samt underlättar för daglig uppföljning.

  • Investeringar

Genom väl avvägda investeringar kan vi höja produktionen på fabriken i Växjö med 15-20 % utan att behöva öka personalstyrkan och det planeras andra mindre investeringar som kan sänka andra externa kostnader.

  • Leverantörsöversyn

Vi byter några leverantörer som inte klarar konkurrensen och minskar på så sätt våra rörliga kostnader ganska märkbart.

  • Minskade konsultkostnader

Årets fokus på notering av Bolagets aktie har dragit stora externa kostnader som med avtalet för Alternativa Listan blir betydligt lägre.

Vi minskar också antalet inköpta tekniska konsulter genom att prioritera färdigställande av ett par viktiga utvecklingsprojekt i Nynäshamn.

  • Effektivare bemanning

Eftersom våra kundavtal är så stora tenderar vår omsättningsökning komma i trappsteg som inte alltid ger den optimala bemanningssituationen. Nu har vi tagit fram ett analysverktyg som visualiserar beläggningen ner på personnivå.

Utfallet av det är svårt att kvantifiera men ger stora förhoppningar att vi ska kunna slå våra nyckeltal för personalkostnader.

 

Nu är det kul

Även om vi slitit med ett omfattande förbättringsarbete är inget klart förrän vi ser det svart på vitt. Jag kan dock lova att hela organisationen går till jobbet från Måndag till Fredag och mer än så, på tå och med uppkavlade ärmar för att se till att infria allas förväntningar.

Självklart blir det lite stiltje under sommaren då alla får en välförtjänt semester men jobbet fortgår ändå och vi ser med tillförsikt fram mot hösten. Mot våra nya Hemsida, Mot vår Listning på Alternativa Listan och inte minst kontakten med våra aktieägare.

Ha det skönt i sommar

Och Välkommen till bords!

Magnus Norbäck VD/CEO

Originalbagarn AB