Månad: juli 2017

VD Brev Juli 2017

Information från Originalbagarn Styrelsen informerar Den delvis nya styrelse som valdes vid Ordinarie Årsstämma hade sitt första egentliga möte den 21:a Juni. Där togs beslut av en enig styrelse att avvakta med notering på NGM till ett senare tillfälle som ännu inte är tidsbestämt. För att ändå tillgodose behovet av likviditet i aktien förs samtal […]