VD Brev Maj 2017

Till våra aktieägare, leverantörer, kunder, anställda och vänner

Årsstämman 2017

Så var årets stämma avklarad, trots att det mesta går på rutin och följer givna mallar så är det en stor händelse för oss att förbereda och hinna med. Glädjande var att så pass många fyllde våra lokaler på vårt HK i Södermalm.
Viktigast på stämman var valet av en delvis ny styrelse som innebär att vi utökar styrelsen med en ordinarie till sex ledamöter och två suppleanter. Kvar som ordinarie ledamöter blir Gary Börjesson och Joakim Plahn medan Lotta Norling och Lars Save blir kvar som suppleanter. Nya i styrelsen är jag som ägare via Nynäsbageriet Intressenter. Samtidigt avgår Magnus Björkman men kvarstår som VD och platschef i dotterbolaget Nynäsbageriet AB.
Ny är också Henrik Lewander från HL-Invest som är extern investerare och Peter Näslund som är affärsjurist, Advokat och partner på en av världens största Advokatfirmor, DLA Piper, och tillför en kompetens vi saknat samt Rolf Hagen Norling som grundade Originalbagarn 2014 och senare under det konstitunerande styerlsemötet blev vald till styrelsens nye ordförande.
En kort presentations av styrelsemedlemmarna finns på vår hemsida www.originalbagarn.se

Styrelsen blev också bemyndigad att ha möjlighet till att ge ut 2 miljoner B-aktier. Aktierna ska kunna användas vid affärer eller för att snabbt ta in likviditet om behov skulle finnas.

Ny Logotype

Originalbagarn har tagit fram en ny logotype som för oss har ett stort symbolvärde. Dels syftar färgvalet på att visa att vi blivit ett nordiskt företag på så sätt att vi nu exporterar till både Danmark, Norge men även via grossister över till Finland.
Den ska också skilja sig från produktionsbolagens Logotyper men ändå visa på samhörigheten genom att färgerna ska återfinnas i bifirmor och dotterbolag. Vi hoppas att ägarkretsen ska uppskatta förändringen och synliggörandet av ett bolag med underliggande bifirmor och produktionsanläggningar. Att vi väljer att byta logga nu är även för att internt påvisa en förändring. En anpassning till att Originalbagarn inte enbart är ett bolag. Vi har under de senaste månaderna kommit en bra bit påvägen att lära känna varandra och anpassa rutiner och vissa tjänster till att vara produktionsplatsoberoende.

Ny Försäljningschef

Nu närmar sig dagen då vår nye försäljningschef Niklas Tyni som kommer från posten som VD med säljinriktning på ett Charkuteriföretag. Niklas får presentera sig själv, så varsågoda:

”Niklas Tyni, 51 år och med rötter i Kiruna.
20-års erfarenhet från olika koncept inom fack- och dagligvaruhandeln. De senaste två åren som VD i ett charkuteriföretag.
Jag ser fram emot att få vara med och bidra till Originalbagarn fortsatta utveckling och framgång.
Från min horisont sett så kombinerar Originalbagarn affärsstrategi med kreativitet på ett unikt sätt som känns både modernt och långsiktigt.
Jag har därför en stark övertygelse att försäljningen och rörelseresultatet kommer mångdubblas de närmaste åren.
Min tes om vägen framåt innehåller: nuläget, målläget, konsolidera, optimera och verkställ möjligheterna.
Jag är superpeppad för uppdraget och de utmaningar som det innebär.”

Självklart hälsar vi Niklas välkommen som försäljningschef och som en del av ledningsgruppen på huvudkontoret på Högbergsgatan i Stockholm. Det ska bli väldigt spännande.
Det innebär också att vi stänger säljkontoret i Helsingborg med en mindre besparing som följd och vi får ett tätare samarbete i ledningen, där distansen till Helsingborg emellanåt har gjort sig påmind. Christer Lundh har gjort ett fantastiskt arbete under sin tid och få personer i branchen känner till den såväl som han gör. Christer har lovat att hålla kontakten med oss och finnas tillgänglig så länge vi har behov. Överlappningen kommer att ske under flera månader så att Niklas slipper att kastas in i hetluften, så en ordentlig avtackning till Christer kommer att ske under hösten. Än har han någon kund och flera produktbreddningar som han har möjlighet att landa innan sin pensionering.

Produktionen – ett fokusområde

Vi har startat ett stort analysarbete där vi genomlyser alla produktionslinjer på punkt efter punkt. Vi mäter det faktiska personalbehovet mot det verkliga utfallet och har redan funnit att vi drabbas av överlappningar och felbemanning.
Delvis är det kopplat till att våra anställda är heltidsanställda men vi ser också att vi måste styra om produktionen så att vi kan köra längre serier och ha färre omställningar i fabrikerna. Omställningarna blir så kostsamma för att olika bröd går på olika fart genom de jättelika ugnarna, liksom att bröden skiftar i bakningstemperatur och ugnarna måste ges tid för anpassning.
Slutmålet är att kunna köra hela dagar på samma produkt vilket är möjligt i frysflöden. När det gäller färskflöden så är det mer komplext eftersom vi bara kan baka det som vi har order på för en dag.

Noteringsprocessen

Styrelse och ledning har i uppdrag från ägarna att så snart som möjligt notera bolaget för publik handel. Samtidigt måste vi ta hänsyn till hur marknaden väntas ta emot vår aktie så att vi inte drabbas av en nedgång och en negativ spiral.
Meningen med noteringen är att de som vill sälja ska kunna göra det till ett bra pris för att aktien är eftertraktad men också att bolaget ska kunna använda aktien som valuta vid affärer. Det ställer stora krav på att vi mottas positivt av marknaden. Tajming är allt.

Lönsamheten

Bokslutet för 2016 blev vårt första med förluster. Delvis var det en medveten handling för att öka möjligheterna till positivt resultat längre fram. Vårt relativt stora fria egna kapital ger oss frihet att göra rejäla nedskrivningar av Goodwill och aktiverade utvecklingskostnader.
Således använde styrelsen en del av de stora kapitalhöjningar vi gjorde förra året genom ny- och fondemissioner.
Under de första månaderna 2017 har stora kostnader i samband med emissioner och noteringsarbetet kommit. Ledningen är helt enkelt inte dimensionerad för att hinna allt detta utan kostsam extern hjälp.
Det gäller juridik, Due diligence, skapande av nya rutiner och allt annat som ska göra bolaget börsfäigt men också informationsmaterial och interna utbildningar i informationsetik och plikter.
Vi ser redan nu att vi inte kommer att nå våra lönsamhetsmål under året trots att försäljningen ökar starkt och överträffar våra förväntningar. Att nå svarta siffror för helåret blir en utmaning.

Binder kapital

I vår ursprungliga finansieringsmodell var det kort tid mellan produktion och tills vi fick in pengarna i kassan. Med en ökande andel frysflöde så ökar behovet av tid för infrysning och buffertlager. Speciellt om vi ska kunna köra långa serier vilket gynnar produktionen.
Vi ser att vi nu binder mycket pengar i lageruppbyggnad vilket tynger likviditeten. Vi producerar fortfarande bara mot order så varorna är sålda redan när de körs in i frysrummen men ledtiderna blir längre och det drar likviditet.
Det påverkar också resultatet negativt eftersom vi trots att vi har order på produkterna inte kan ta upp dem till fulla försäljningsvärdet förrän efter leverans.

En ljus framtid

Originalbagarn har etablerat sig som en ledande leverantör inom EMV hos de stora svenska aktörerna. Nu har vi avtal med nästan alla av de största livsmedelskedjorna och grossisterna. En del kunder har tagit in ett par enstaka produkter medan andra har ett omfattande sortiment.
Idag är vi inte längre beroende av någon enskild kund och vi för kontinuerliga diskussioner med alla våra kunder om att utöka sortimentet. Ett enda bröd hos en kund kan betyda 5-10 miljoner i ökad årsomsättning. Vi har nästan fyrtio olika bröd och kaffebullar i vår rika produktportfölj.
Det finns en del för vår nye försäljningschef Niklas Tyni att ta tag i men som han sa själv

– ” Jag har därför en stark övertygelse att försäljningen och rörelseresultatet kommer mångdubblas de närmaste åren.”

Vi delar alla den uppfattningen och sliter med det varje dag. Vi vinner små och stora segrar, vi springer också på en del bakslag såklart men allt går hela tiden framåt mot det bättre. Vi har också kunnat konstatera att ”Rom byggdes inte på en dag” men vi fortsätter enträget jobba mot de mål vi satt upp och vet att vi kommer att lyckas.

Tack för ordet
Magnus Norbäck VD och Koncernchef
Originalbagarn AB

Läs som PDF-form