Månad: september 2016

VD Brev September

Dags för avstamp Vi har haft ett intensivt och spännande arbete efter förvärvet av Nynäsbageriet. Plötsligt är vi en koncern som ska omsätta 100 mkr under året (dryga 80 mkr under 2015). Att vi dragit ner siffran något för 2016 beror på några faktorer av engångskaraktär under första halvåret. Vår långsiktiga prognos kvarstår som tidigare […]