Här hittar du finansiell information kring bolaget


Se inspelningen från NGM Live som hölls torsdagen den 10 November 2016 via denna
Youtube länk, där VD, Magnus Norbäck presenterar Originalbagarn.
Presentation Originalbagarn på bilderna från NGM Live presentationen.

 

Kortfattad information om Bolaget:

Antal aktier 17 129 566
Antal ägare 671

 

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké – 2018-02
Delårsrapport Q1 – 2018-05

Läs gärna VD-Brevet och årstämman för mer information.