Här hittar du finansiell information kring bolagetOriginalbagarn AB (publ) är ett svenskt EMV-bageri inriktat mot stora aktörer vilka under eget varumärke vill förse marknaden med bröd av högsta kvalitet till konkurrenskraftiga priser och producerar Matbröd och Kaffebröd på två stora fabriksbagerier i Växjö och Nynäshamn.
Originalbagarn har branschens viktigaste certifikat med högsta betyg BRC Grade AA, Eu-lövet och KRAV för ekologisk produktion.
Originalbagarn har också Sveriges enda ugn för framställning av D-vitaminberikat bröd på naturlig väg
Bolaget som startades 2014 är publikt med nära 700 aktieägare och planerar notering på NGM under 2018

 

Kortfattad information om Bolaget:

Originalbagarn AB (publ)
org.nr 556205-8890
Ca 80 anställda
2 produktionsanläggningar i Växjö och Nynäshamn
Total produktionskapacitet ca 400 mkr
Huvudkontor i Stockholm
Kunder: De största Livsmedelskedjorna och Grossisterna
Certifieringar: BRC Grade AA, Ekologisk Produktion EU-lövet, KRAV-produktion
Siktar på Notering 2018
17 129 556 aktier fördelade på 671 aktieägare

 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Bokslutskommuniké – 2018-02
Delårsrapport Q1 – 2018-05

Läs gärna VD-Brevet och årstämman för mer information.